Recruiting und HR Services

Ansprechpartner am Standort Karlsruhe

Name
Markus Mayer
Bild
Telefon
+49 721 4004-1610
E-Mail
markus.mayer@fiduciagad.de
Name
Monica Brock-Garas
Bild
Telefon
+49 721 4004-2366
E-Mail
monica.brock-garas@fiduciagad.de
Name
René Ölschlegel
Bild
Telefon
+49 721 4004-2473
E-Mail
rene.oelschlegel@fiduciagad.de

Ansprechpartner am Standort Münster

Name
Anke Eickbusch
Bild
Telefon
+49 251 7133-1445
E-Mail
anke.eickbusch@fiduciagad.de
Name
Julia Wilder
Bild
Telefon
+49 251 7133-2239
E-Mail
julia.wilder@fiduciagad.de
Name
Martina Allroggen-Michels
Bild
Telefon
+49 251 7133-2255
E-Mail
martina.allroggen-michels@fiduciagad.de

Ausbildung, Studium & Praktika

Ansprechpartner am Standort Karlsruhe

Name
Christine Kraft
Funktion
Ausbildung & Studium, Schülerpraktika
Bild
Telefon
+49 721 4004-2443
E-Mail
christine.kraft@fiduciagad.de
Name
Daniela Mejrowski
Funktion
Ausbildung & Studium
Bild
Telefon
+49 721 4004-4146
E-Mail
daniela.mejrowski@fiduciagad.de

Ansprechpartner am Standort Münster

Name
Michael Altefrohne
Funktion
Ausbildung & Studium
Bild
Telefon
+49 251 7133-1383
E-Mail
michael.altefrohne@fiduciagad.de
Name
Volker Elshof
Funktion
Ausbildung & Studium
Bild
Telefon
+49 251 7133-2476
E-Mail
volker.elshof@fiduciagad.de
Name
Silke Köhl
Funktion
Schülerpraktika
Bild
Telefon
+49 251 7133-2014
E-Mail
silke.koehl@fiduciagad.de

Ansprechpartner am Standort München

Name
Petra Landstorfer
Funktion
Ausbildung & Studium, Schülerpraktika
Bild
Telefon
+49 89 9943-13 15
E-Mail
petra.landstorfer@fiduciagad.de

Bitte beachten Sie: Bewerben Sie sich bitte online. Bei Problemen können Sie sich an personal@fiduciagad.de wenden.